gösterme ünlemleri ne demek?

 1. Bk. ünlem, dışa dönük ünlem(ler)

gösterme

 1. Göstermek işi.
 2. Teşhir, sergileme.
 3. A adının, (…) yorumunda X nesnesinigösterme'si X nesnesinin a adının (…) yorumundaki kaplamı olması demektir.
 4. Bk. gösterim
 5. (en)Designation.
 6. (en)Display.
 7. (en)Exhibition.
 8. (en)Presentation.
 9. (en)Representation.
 10. (en)Showing.

gösterme adılı

 1. Varlıkların yerini, işaret yoluyla tutan adıl.
 2. (en)Demonstrative pronoun i?aret zamiri.

ünlem

 1. Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
 2. Işareti.
 3. Ünlem işareti.
 4. Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan sözcük: Ah!, oh!, vah vah!, tangur tungur!, mırıl mırıl!, şakır fakır vb.
 5. (en)Interjection.
 6. (en)Exclamation.
 7. (en)Ejaculation.
 8. (fr)Interjection

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göstermegösterme adılıgösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağıgösterme sıfatıgösterme tertibatigösterme zamirigösterme zarfıgöstermecigöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesiünlemünlem aloünlem bana bakünlem cehennemünlem cümlesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın