özen gösteren ne demek?

  1. (en)Solicitous.

özen gösterilmemiş

  1. (en)Inelaborate.

özen gösterme

  1. (en)Thoughtfulness.

gösteren

  1. Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.
  2. (en)Demonstrative.
  3. (en)Indicative.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özen gösterilmemişözen göstermeözen göstermeközen göstermemeözen göstermeyenözenözen gerektirenözenceözenciözenci alıcısıözeöze dönüşlüöze yabancılaşmaöze yöneliköze yönenmegösterengösteren kimsegöstereçgöstereç çözümlemesigöstereçli ölçmegösteremegöstergöster bana ölçerigösterdi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın