ölçüm kuramı ne demek?

 1. (en)Measure theory.

measure

 1. Ölçmek
 2. Ölçü, miktar
 3. Ölçüsünü almak
 4. Ölçek
 5. Her hangi bir ölçü sistemi
 6. Ölçüm, ölçme
 7. Derece, mertebe, hudut, had
 8. Şiir vezni
 9. Tedbir, yol
 10. Ölçmek, tartmak, kıymet biçmek

ölçüm kurami

 1. (en)Measure theory

ölçüm konusu

 1. Bir ölçme aracıyla, aralarında ayrım gözetilebilecek değişik değer ya da seçenekleri bulunan, değişkenliği olan nesne ya da özellik.
 2. (en)Object of measurement.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçüm kuramiölçüm konusuölçüm aletleriölçüm alt sınırıölçüm ayrımlarıölçüm bilgisiölçüm çizelgesiölçümölçüm çubuğuölçüm değişkenliğiölçüm düzeyleriölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonukuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın