ölçüm konusu ne demek?

 1. Bir ölçme aracıyla, aralarında ayrım gözetilebilecek değişik değer ya da seçenekleri bulunan, değişkenliği olan nesne ya da özellik.
 2. (en)Object of measurement.

ölçüm kuramı

 1. (en)Measure theory.

ölçüm kurami

 1. (en)Measure theory

konu

 1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
 2. Üzerinde konuşulan şey, bahis
 3. Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri.
 4. Sinema ve televizyon alıcısının, fotoğraf aygıtının merceğinin, üzerine yöneltildiği ve görüntüsünü saptamayı amaçladığı temel varlık, nesne, görünüm
 5. Bu yolda saptanmış olan nesne
 6. Öykülü bir filmin ya da televizyon oyununun en kısa biçimde anlatılabilecek olgusu.
 7. Herhangi bir ders kapsamının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri.
 8. Ele alınan, üzerindekonuşulan ya da yazı yazılan düşünce, sorun, durum ya da olay.
 9. (en)Subject.
 10. (en)Object,.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçüm kuramıölçüm kuramiölçüm aletleriölçüm alt sınırıölçüm ayrımlarıölçüm bilgisiölçüm çizelgesiölçümölçüm çubuğuölçüm değişkenliğiölçüm düzeyleriölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonukonusulankonusundakonusunda konuşmakkonusunda uzmanlaşmakkonusuzkonuskonus arteryozuskonusalkonusal algılama ölçerikonusal duygu yatırımıkonukonu komşukonu başlığıkonu başlığı kaynak dizimikonu bulma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın