çarpan katsayısı ne demek?

 1. Bk. çoğaltan

çoğaltan

 1. Çarpan.
 2. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.
 3. (en)Multiplier, multiplier coefficient.

çarpan

 1. Başarma işi.
 2. Bir işte elde edilen yararlı sonuç, muvaffakiyet
 3. Bir çarpma işleminde çarpılan sayının kaç kez tekrarlanacağını gösteren sayı, çoğaltan.
 4. Bk. çoğaltan
 5. (en)Striking.
 6. (en)Heady.
 7. (en)Multiplier.
 8. (en)Factor.

çarpan balığı

 1. Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco).
 2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,çarpan balığıgiller (Trachinidae) familyasından, 25-40 cm kadar uzunlukta, sırt yüzgecindeki dikenleri çok zehirli, Marmara, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir tür. Trakunya.
 3. Kemikli balıklardan çarpan balığıgiller (Trachinidae) familyasından 40 cm kadar uzunlukta olabilen, sırt yüzgecindeki dikenleri çok zehirli, Marmara, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda yaşayan bir tür, trakonya.
 4. (en)Gerater weever.
 5. (fr)Grande vive
 6. (la)Trachinus draco

katsayı

 1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı.
 2. Bkz. koefisiyon
 3. Fiziksel bir özelliği tanımlayan sembol
 4. Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.
 5. (en)Coefficient.
 6. (en)Coefficient, exponent, factor, multiple, parameter.
 7. (fr)Coefficient

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çarpançarpan balığıçarpan balığıgillerçarpan şeyçarpan teoremiçarpanaçarpana yüzlüçarpanakçarpanbalığıçarpanbalığıgillerçarpaçarpacakçarpak kıyıçarpalaçarpkatsayıkatsayı ile ilgilikatsayı matriskatsayılar matrisikatsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın