çoğaltan ne demek?

  1. Çarpan.
  2. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.
  3. (en)Multiplier, multiplier coefficient.

çoğalt

  1. (en)[çoğaltmak] increase, augment, multiply, copy, reproduce, aggrandize, manifold, propagate, scale up.

çoğaltı

  1. Basımevinin bulunmasından önce yazmaların elleçoğaltılması işi.
  2. (en)Copy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çoğaltçoğaltıçoğaltı tarihiçoğaltıcıçoğaltıcı ortamçoğalçoğalabilirlikçoğalançoğalışçoğalmaçoğaçoğa artış hızıçoğa azalış hızıçoğa bileşimiçoğa bölünme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın