çarpak kıyı ne demek?

 1. Bir büklümde yığınak kıyının karşısında, akarsuyun hız cizgisince yalanan ve aşınma yeri olan kıyı. bkz. yığınak kıyı.
 2. (en)Concave bank.
 3. (fr)Rive concave , "d'un méandre"

çarpa

 1. Eşek, deve, koyun v.s. gibi dört ayaklı hayvanlar.

çarpacak

 1. Taşları yontmakta kullanılan çarpık ve kalın uçlu araç. (Senir *Sincanlı -Afyonkarahisar)

kıyı

 1. Kara ile suyun birleştiği yer
 2. Kenar, uç
 3. Sahil
 4. Issız, tenha yer.
 5. Karanın deniz boyunca uzanan bölümü.
 6. Kuşak izgesi gibi bir girişim ya da kırınım kuşağı çizgi dizgesinin sınır dalga boyu.
 7. Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan.
 8. (en)Border.
 9. (en)Inshore.
 10. (en)Side.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çarpaçarpacakçarpalaçarpançarpan balığıçarpçarçar erkan ı cuvanıçar naçarçar u yekçar yanlısıÇAçabaçaba gerektirmeyençaba göstermekçaba harcakıyıkıyı akıntısıkıyı balıkçılığıkıyı bankacılığıkıyı boyu limanlar arasında ticaret yapmakkıyı boyuncakıyı boyunca gitmekkıyı boyunca işleyen ticari gemikıyı bölgekıyı bölgelerikıyakıyacıkıyadkıyadetkıyafet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın