zeytin ağacı ne demek?

  1. (en)Olive tree.

olive

  1. Üreter lavajı yapmada kullanılan ve şırınga ucuna takılan lastik parça
  2. Zeytin yeşili
  3. Zeytin
  4. Zeytin ağacı, bot

zeytin biti

  1. Bk. zeytin kabuklu biti.

zeytin dağı

  1. (en)Mount of Olives.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zeytin bitizeytin dağızeytin dalızeytin dalı uzatmakzeytin ezmesizeytinzeytin güvesizeytin kabuk böceğizeytin kabuklu bitizeytin kerestesizeytzeyt i hırvazeybakzeybekzeybek havasızeybeklikzeycanağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın