zeytin kabuk böceği ne demek?

 1. Zeytin ağaçlarında, özellikle genç sürgünlere yerleşerek, onların sararıp kurumasına yol açan kınkanatlı böcek.
 2. (fr)Scolyte de l'olivier
 3. (la)Phloeotribus oleae

zeytin

 1. Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europaea)
 2. Bu ağacın tazeyken yeşil, sonradan kararan, yüksek besin değeri taşıyan yağlı meyvesi.
 3. Bu ağaçtan yapılmış, bu ağaçla kaplamalı.
 4. Zeytingiller (Oleaceae) familyasından, meyvesi yenen ve yağı çıkarılan, yapraklarını dökmeyen ağaç ve ağaççıklar. Yenenzeytin (Olea europaea var. europaea), yabanîzeytin (Olea europaea var. sylvestris) iyi bilinen türleridir.
 5. (en)Olive.
 6. (en)Olive tree.
 7. (fr)Olivier
 8. (la)Olea europaea

zeytin ağacı

 1. (en)Olive tree.

kabuk

 1. Serebnal pedinkülün ayağı veya tabanı
 2. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır.
 3. Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
 4. Bir sıvı veya atmosferi dıştan saran, sert katman.
 5. Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
 6. Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı
 7. Bir öğeciğin çekirdeği çevresinde dolanan eksiciklerin yerleştiği katmanlardan her biri.
 8. Bir hayvanın, meyvenin, bazı yumurtaların, kalkerli, silisli, keratinsi ya da kitinli sert dış örtüsü. Kavkı.
 9. Yara yüzeyinde oluşan kabuk.
 10. Yara kabuğuyla kaplanma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zeytinzeytin ağacızeytin bitizeytin dağızeytin dalızeytin dalı uzatmakzeytin ezmesizeytin güvesizeytin kabuklu bitizeytin kerestesizeytzeyt i hırvazeybakzeybekzeybek havasızeybeklikzeycankabukkabuk altı çembersi akımlarkabuk ayıklamakabuk bağlamakabuk bağlamakkabuk bağlamışkabuk belgekabuk bezikabuk bilimikabuk böceğikabukabugukabuğa benzerkabuğa benzeyenkabuğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın