zeybek ne demek?

 1. Batı Anadolu efesi

  Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden / Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin

  F. N. Çamlıbel
 2. Ege yöresine özgü bir müzik veya oyun türü, zeybek havası.

batı

 1. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır.
 2. Osmanlıca'da yazılışı: batî.
 3. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, garp, doğu karşıtı.
 4. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp.
 5. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp.
 6. Güneşin 22 Martta ve 23 Eylülde battığı nokta.
 7. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika.
 8. Yavaştan.
 9. Ağır.
 10. Herhangi bir yerde, güneşin 21 Mart ve 23 Eylülde battığı yön.

zeybek havası

 1. Zeybek
 2. Kısa ve net konuşma.

zeybeklik

 1. Zeybek olma durumu, efelik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zeybek havasızeybeklikzeybakzeycanzeyd
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın