yanlamasına bir dans türü ne demek?

 1. (en)Chasse.

yanlamasına

 1. Yan olarak, yana yatmış biçimde
 2. (en)Askew.
 3. (en)Edgeways.
 4. (en)Sidelong.
 5. (en)Sidewards.
 6. (en)Athwart.
 7. (en)Edgeways edgewise.

yanlamasına çalınan flüt

 1. (en)Fife.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

dans

 1. Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
 2. Bk. oyun
 3. Kişinin, tinsel durumunu birtakım gövdesel devinimlerle açığa vurması.
 4. (en)Dance.
 5. (en)Dancej.
 6. (en)Orchestic.
 7. (en)Dancing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yanlamasınayanlamasına çalınan flütyanlamasına dans etmekyanlamasına geçişyanlamasına hareketyanlamasına hareket etmekyanlamasına kaydırmayanlamasına taklayanlamasına takla atmakyanlamasına taklalar atmakbirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın