yanlamasına geçiş ne demek?

 1. Olağan alıcılarda filmin, pencere önünde yukarıdan aşağıya doğru yol almasına karşılık, bazı özel yapılı alıcılarda filmin, tıpkı Leica çeşidi fotoğraf aygıtlarındaki gibi yanlamasına yol alması durumu.
 2. (en)Horizontal running, sideways running.
 3. (al)Horizontalfilmlauf
 4. (fr)Défilement horizontal (latéral)

yanlamasına bir dans türü

 1. (en)Chasse.

yanlamasına çalınan flüt

 1. (en)Fife.

geçiş

 1. Geçme işi veya biçimi
 2. Herhangi bir durumdaki değişme, intikal.
 3. Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton.
 4. Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi.
 5. Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama.
 6. Bir öğecik eksiciğinin ya da bir çekirdeğin uyarılmış bir halden daha düşük erkeli kararlı bir hale dönmesi ya da bunun tersi olay;geçişler belli tutarda erke salımı ya da erke soğurumu ile olur.
 7. Intikal.~ töresi: intikalî hukuk (bk. çağlararası töre).
 8. Filmin çeşitli sinema aygıtlarının düzeneğinde ileriye ya da geriye doğru düzenli devinimi; özellikle filmin alıcı ya da gösterici penceresi önünde devinimi.
 9. Çeşitli etkenler yüzünden, dizgenin bir nicem durusundan başka bir nicem durusuna atlaması.
 10. Bağırsakların boşalması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yanlamasına bir dans türüyanlamasına çalınan flütyanlamasına dans etmekyanlamasına hareketyanlamasına hareket etmekyanlamasınayanlamasına kaydırmayanlamasına taklayanlamasına takla atmakyanlamasına taklalar atmakgeçişgeçiş alanıgeçiş aracıgeçiş aşamasıgeçiş bağıgeçiş belgesigeçiş bölgesigeçiş dönemigeçiş durumugeçiş düzeneğigeçigeçi kabulgeçicigeçici adgeçici adres
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın