yaşına göre olgun olmak ne demek?

 1. (en)Be in advance of smb.

yaşına göre dinç olmak

 1. (en)Bear one's years well.

yaşın

 1. Şimşek

göre

 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
 3. (en)According to.
 4. (en)In respect of.
 5. (en)Accordingly.
 6. (en)With respect to.
 7. (en)In accordance with.
 8. (en)For all.
 9. (en)Pursuant.
 10. (en)In pursuant of.

olgun

 1. Kamil.
 2. Yenecek duruma gelmiş meyve.
 3. Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı kimse.
 4. Büyüme ve gelişmesini tamamlayarak ergin evreye ulaşmış.
 5. Hlk. Veteriner hekimliği folklorunda sıcak ve yumuşak apse.
 6. Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş kimse.
 7. Soydan gelen kimse.
 8. Büyüme ve gelişimini tamamlayarak ergin evreye ulaşmış, matür.
 9. (en)Ripe.
 10. (en)Grown.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaşına göre dinç olmakyaşınyaşın yaşınyaşındayaşında olmakyaşı benzemesinyaşı büyükyaşı elliden aşağıyaşı ellinin altındayaşı geçkinyaşyaş ağaç kırığıyaş ağırlıkyaş akıtmakyaş ayrımcılığıgöregöre davranmakgöre hareket etmekgöre hiçbir şeygöre önemsizgörecegörececilikgöreceleştirmekgöreceligöreceli adıgörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör öde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın