göre önemsiz ne demek?

 1. (en)Nothing to.

nothing

 1. Hiç bir şey
 2. Hiç!, hiçbir şey!, olmaz!
 3. Hiç, asla, katiyen
 4. Sıfır
 5. Hiç, hiç bir suretle, asla, katiyen
 6. Önemsiz şey veya kimse
 7. Hiç
 8. Hiçlik, yokluk

göre

 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
 3. (en)According to.
 4. (en)In respect of.
 5. (en)Accordingly.
 6. (en)With respect to.
 7. (en)In accordance with.
 8. (en)For all.
 9. (en)Pursuant.
 10. (en)In pursuant of.

göre davranmak

 1. (en)Act on, act upon, go by.

önemsiz

 1. Önemi olmayan, ehemmiyetsiz.
 2. (en)Unimportant.
 3. (en)Of no account.
 4. (en)Unessential.
 5. (en)Small.
 6. (en)Insignificant.
 7. (en)Inconsiderable.
 8. (en)No-account.
 9. (en)Worthless.
 10. (en)Secondary.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göregöre davranmakgöre hareket etmekgöre hiçbir şeygörecegörececilikgöreceleştirmekgöreceligöreceli adıgöreceli ağırlık ölçeğigörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör ödeönemsizönemsiz ayrıntılarönemsiz bir kimseönemsiz bir şeyönemsiz göstermekönemsiz herhangi bir şeyönemsiz işlerle uğraşmakönemsiz işlerle uğraştırmakönemsiz kimseönemsiz kimse veya şeyönemseönemsemeönemsemekönemsememekönemsemeyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın