görececilik ne demek?

 1. Bağıntıcılık

  Mutluluğun mutsuzluğun görececiliği mantık ölçülerine vurulamaz.

  H. Taner
 2. (en)Relativism.

bağıntıcılık

 1. Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm.
 2. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve gözlem koşullarına göre değişebileceğini öne süren öğreti.
 3. (en)Relativism.

görece

 1. Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.
 2. (en)Relative bağıl.
 3. (en)İzafi.

göreceleştirmek

 1. Görece duruma getirmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görecegöreceleştirmekgöreceligöreceli adıgöreceli ağırlık ölçeği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın