yaşında olmak ne demek?

 1. (en)Number.

yaşında

 1. Bir yaşında.
 2. (en)Aged.

yaşındaki

 1. (en)Age

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaşındayaşındakiyaşınyaşın yaşınyaşına göre dinç olmakyaşına göre olgun olmakyaşı benzemesinyaşı büyükyaşı elliden aşağıyaşı ellinin altındayaşı geçkinolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın