göre hiçbir şey ne demek?

 1. (en)Nothing to.

nothing

 1. Hiç bir şey
 2. Hiç!, hiçbir şey!, olmaz!
 3. Hiç, asla, katiyen
 4. Sıfır
 5. Hiç, hiç bir suretle, asla, katiyen
 6. Önemsiz şey veya kimse
 7. Hiç
 8. Hiçlik, yokluk

göre

 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
 3. (en)According to.
 4. (en)In respect of.
 5. (en)Accordingly.
 6. (en)With respect to.
 7. (en)In accordance with.
 8. (en)For all.
 9. (en)Pursuant.
 10. (en)In pursuant of.

göre davranmak

 1. (en)Act on, act upon, go by.

hiçbir

 1. Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz
 2. (en)Neither.
 3. (en)Not even one.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göregöre davranmakgöre hareket etmekgöre önemsizgörecegörececilikgöreceleştirmekgöreceligöreceli adıgöreceli ağırlık ölçeğigörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör ödehiçbirhiçbir biçimdehiçbir durumdahiçbir engelle karşılaşmadanhiçbir suretlehiçbir surettehiçbir şekildehiçbir şeyhiçbir şey görmedim.hiçbir şeyden çekinmemekhiçhiç anlamamakhiç bilmemekhiç bilmiyorumhiç bir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın