göre ne demek?

 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince

  ... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye.

  N. Cumalı
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran

  Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi.

  N. Araz
 3. (en)According to.
 4. (en)In respect of.
 5. (en)Accordingly.
 6. (en)With respect to.
 7. (en)In accordance with.
 8. (en)For all.
 9. (en)Pursuant.
 10. (en)In pursuant of.
 11. (en)Pursuant to.
 12. (en)By the side of.
 13. (en)Than.
 14. (en)Inasmuch as.
 15. (en)According as.
 16. (en)After.
 17. (en)Considering.
 18. (en)As regards.
 19. (en)Accord.
 20. (en)As to.
 21. (en)Relative.
 22. (en)According.
 23. (en)As per.
 24. (en)Upon.
 25. (en)Chit , brat , brat , cheeky little miss , saucy little miss , hussy.

göre davranmak

 1. (en)Act on, act upon, go by.

göre hareket etmek

 1. (en)Go by.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göre davranmakgöre hareket etmekgöre hiçbir şeygöre önemsizgörecegörececilikgöreceleştirmekgöreceligöreceli adıgöreceli ağırlık ölçeğigörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör öde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın