yükleme durumu ne demek?

 1. Belirtme durumu.
 2. Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fiildeki işlevin etki bakımından üzerine yüklendiği adın içinde bulunduğu durum. Türkçede bu durum ya eksiz yahut da yalın veya iyelik ekleriyle genişletilmiş adlardan sonra gelen +(y)I/+(y)U eki ile karşılanır: iş bulmak, görüş bildirmek, yol sormak, ağaçlar+ı budamak, yaka+yı kurtarmak, okul+u bitirmek, istedik+im+i getirdi; yazdıklarınız+ı okudum, görünüş+ü koruyunuz gibi. Ancak, bu ek üçüncü şahıs teklik ve çokluk iyelik eklerinden sonra araya bir zamir n’si alarak +nI/+nU biçimine girer; Arkadaşımın yeni ev+i+ni gezdim. Artık yuva+sı+nı kurmaya çalışıyor; bildik+leri+ni anlattı, yorulduğ+u+nu görmedim vb.
 3. (en)Accusative.
 4. (fr)Accusatif

belirtme

 1. Açıklama, belli bir hale getirme, göz önüne koyma.
 2. Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih
 3. Temayüz ettirme, tayin.
 4. (en)Specification.
 5. (en)Clarification.
 6. (en)Clear revelation.
 7. (en)Clearly revealing.
 8. (en)Designation.
 9. (en)Determination.
 10. (en)Full definition.

yükleme donanımı

 1. Yeni yakıt unsurlarını yüklemeye yarayan donanım.
 2. (en)Fuel charging machine.
 3. (fr)Dispositif de chargement

yükleme dozu

 1. İlaç konsantrasyonunu plato seviyesine hemen çıkarmak için verilen doz.
 2. (en)Loading dose.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yükleme donanımıyükleme dozuyükleme akımıyükleme bloguyükleme bobiniyükleme boşaltmayükleme boşaltma giderleriyüklemeyükleme bölgeleriyükleme çatışmasıyüklemyüklem adıyüklem birliğiyüklem değişkeniyüklem değişmezidurumu bana açıkladurumu bozulmakdurumu denetledurumu düzelmekdurumu düzeltmekdurumu hemen kavramakdurumu idare edendurumu idare etmekdurumu iyidurumu kurtarandurumdurum açısıdurum almakdurum analizidurum baladı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın