durum ne demek?

 1. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon

  Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı.

  R. N. Güntekin
 2. Duruş biçimi, konum.
 3. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.
 4. İsim soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.
 5. Bkz. hal.
 6. Bir ayaktopu kümesinde takımların aldıkları sonuçlara göre kazandıkları değerler. Uluslararası kurallara göre kazanan takım iki, yenişemeyen takımlar birer değer alırlar. Yenik takımlar ise değer alamazlar.
 7. (en)State.
 8. (en)Wheat with hard dark-colored kernels high in gluten and used for bread and pasta; grown especially in southern Russia, North Africa, and northern central North America.
 9. (en)Condition.
 10. (en)Situation.
 11. (en)Circumstance.
 12. (en)Case.
 13. (en)Position.
 14. (en)Status.
 15. (en)Attitude.
 16. (en)Score.
 17. (en)Occasion.
 18. (en)State of affairs.
 19. (en)Ball game.
 20. (en)Conjuncture.
 21. (en)Context.
 22. (en)Estate.
 23. (en)Event.
 24. (en)Fact.
 25. (en)Fettle.
 26. (en)Footing.
 27. (en)Instance.
 28. (en)Pass.
 29. (en)Plight.
 30. (en)Posture.
 31. (en)Repair.
 32. (en)Set-up.
 33. (en)Capacity.
 34. (en)Order.
 35. (en)Point.
 36. (en)Things.
 37. (en)Circumstances.
 38. Unundan makarna yapılan bir cins buğday (bot.) Triticum durum.
 39. Durum, durum buğŸdayı, bir buğŸday türü

hal

 1. Bir şeyin içinde bulunduğu şartları veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet
 2. Davranış, tutum, tavır
 3. Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman
 4. Güç, kuvvet, takat.
 5. Kötü durum, sıkıntı, dert.
 6. Durum.
 7. Çözme, çözülme.
 8. Eritme.
 9. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma.
 10. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer.

durum açısı

 1. Gökküresinde verilen bir doğrultunun kuzey kutbu doğrultusuna göre yaptığı açı. Fotoğraf plakları üzerinde herhangi bir doğrultunun kuzey kutup doğrultusuna karşılık olan eksenle yap- tığı açı. Çiftyıldızlarda, yoldaşı başyıldıza birleştiren doğru ile bu eksen arasındaki açı. Eksi yönde ölçülür.
 2. (en)Posi; tion angle.
 3. (fr)Angle de position

durum almak

 1. Belli bir duruş biçimine geçmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durum açısıdurum almakdurum analizidurum baladıdurum basıncıdurum baytidurum betimidurum bilgisini gösterdurum bitidurum çalışmasıduruduru açınıkduru denklemiduru sesdurualp
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın