yüklem değişmezi ne demek?

 1. Yüklem (…) dizimsel türünden olan değişmez im.
 2. (en)Predicate constant.
 3. (fr)Constante de prédicat

yüklem değişkeni

 1. Değer alanı n-li yüklem kaplamlarından ya da başka bir deyişle n-li kaplamsal bağıntılardan oluşan değişken.
 2. Değer alanı n-li yüklem içlemlerinden ya da başka bir deyişle n-li özniteliklerden oluşan bireysel olmayan değişken.
 3. (en)Predicate variable.
 4. (fr)Variable de prédicats

yüklem

 1. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul.
 2. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.
 3. Eylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adı: Her iş ona kolay geliyor; Ali İstanbul'a gidecekmiş; Her gün burada mısınız? Hasta değilsiniz ya; Bu sınıfın en çalışkan öğrencisi Ahmet mi? vb.
 4. (en)Predicate.
 5. (fr)Prédicat, attribut

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yüklem değişkeniyüklemyüklem adıyüklem birliğiyüklem kapanışıyüklem olarakyüklem oluşturan isimyüklem oluşturan sıfatyüklem öbeğiyüklem simgeleryükleyükle ve açyükle yürümeyükyük kütle oranıyük akımıyük aktarım dedektörleri, CTDyük aktarımıdeğişmezdeğişmez akımdeğişmez alandeğişmez aralıklı yazı türüdeğişmez çekimdeğişmedeğişme bandıdeğişme derecesideğişme dosyasıdeğişme dökümüdeğişdeğiş aracıdeğiş ederideğiş etmekdeğiş oranı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın