yükleme dozu ne demek?

 1. İlaç konsantrasyonunu plato seviyesine hemen çıkarmak için verilen doz.
 2. (en)Loading dose.

yükleme donanımı

 1. Yeni yakıt unsurlarını yüklemeye yarayan donanım.
 2. (en)Fuel charging machine.
 3. (fr)Dispositif de chargement

yükleme durumu

 1. Belirtme durumu.
 2. Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fiildeki işlevin etki bakımından üzerine yüklendiği adın içinde bulunduğu durum. Türkçede bu durum ya eksiz yahut da yalın veya iyelik ekleriyle genişletilmiş adlardan sonra gelen +(y)I/+(y)U eki ile karşılanır: iş bulmak, görüş bildirmek, yol sormak, ağaçlar+ı budamak, yaka+yı kurtarmak, okul+u bitirmek, istedik+im+i getirdi; yazdıklarınız+ı okudum, görünüş+ü koruyunuz gibi. Ancak, bu ek üçüncü şahıs teklik ve çokluk iyelik eklerinden sonra araya bir zamir n’si alarak +nI/+nU biçimine girer; Arkadaşımın yeni ev+i+ni gezdim. Artık yuva+sı+nı kurmaya çalışıyor; bildik+leri+ni anlattı, yorulduğ+u+nu görmedim vb.
 3. (en)Accusative.
 4. (fr)Accusatif

doz

 1. Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı
 2. Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli miktarı, düze.
 3. Genellikle bir davranış, bir konuşma vb.nde yeterli görülen ölçü
 4. Düze
 5. Bir ilacın bir defada alınan miktarı.
 6. İstenilen etkiyi oluşturan ilaç miktarı.
 7. Kim: Bir maddenin bir karışıma girmesi gereken muayyen miktarı.
 8. Bir defada verilen ilaç miktarı.
 9. (en)Dose.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yükleme donanımıyükleme durumuyükleme akımıyükleme bloguyükleme bobiniyükleme boşaltmayükleme boşaltma giderleriyüklemeyükleme bölgeleriyükleme çatışmasıyüklemyüklem adıyüklem birliğiyüklem değişkeniyüklem değişmezidozunu ayarlamakdozunu kaçırmakdozdoz aşımıdoz ayarlamadoz bilgisidoz bölüntüsü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın