yüklem oluşturan sıfat ne demek?

 1. (en)Predicate adjective.

predicate

 1. Doğrulamak, teyit etmek
 2. Belirtmek, ifade etmek
 3. Dayanmak
 4. Göstermek
 5. Beyan etmek, dayandırmak

yüklem oluşturan isim

 1. (en)Predicate noun.

yüklem

 1. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul.
 2. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.
 3. Eylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adı: Her iş ona kolay geliyor; Ali İstanbul'a gidecekmiş; Her gün burada mısınız? Hasta değilsiniz ya; Bu sınıfın en çalışkan öğrencisi Ahmet mi? vb.
 4. (en)Predicate.
 5. (fr)Prédicat, attribut

oluşturan

 1. (en)Constituent, constitutive, creative.

sıfat

 1. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği
 2. Bir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad.
 3. Yüz, kılık ve dış görünüş
 4. Bk. sıfat
 5. (Derleme.. san, ulak, katmaç) Bir adı niteleyen veya belirten sözcük: Beyaz ev, güzel çocuk, beş gün, bu kitap, hangi kız, bazı olaylar vb.
 6. Bk. öznitelik
 7. Bk. yüklenç
 8. Tabi tohumlama.
 9. Bir kimse veya şeyin hal ve vasfı, keyfiyeti.
 10. (Sıfat. C.) Sıfatlar, vasıflar. (Osmanlıca'da yazılışı: sıfât)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yüklem oluşturan isimyüklemyüklem adıyüklem birliğiyüklem değişkeniyüklem değişmeziyüklem kapanışıyüklem olarakyüklem öbeğiyüklem simgeleryükleyükle ve açyükle yürümeyükyük kütle oranıyük akımıyük aktarım dedektörleri, CTDyük aktarımıoluşturanoluşturan jim horneoluşturan parçalardan her birioluşturana göreoluştur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın