yüklem öbeği ne demek?

  1. Yüklemle birlikte kurulan söz veya tamlamalar, yüklem birliği.

yüklem adı

  1. Ad cümlesinde yargıyı bildiren, yani yüklem görevindeki ad soylu kelimelerin cümle bilgisindeki adı: Bu, ne uzun, ne can sıkıcı yoldu (R.H Karay, Memleket Hikâyeleri: Boz Eşek, s. 82). İnsan kalbi, başkalarının duygularına ancak kendi tecrübeleri nisbetinde açıktır (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi: Yılbaşında Düşünceler, s.66). Mümeyyizler, asılacak masumlarının o son anlatılmaz heyecanlarını asla duymayan besut, kayıtsız cellatlar gibidir (Ö. Seyfettin, Harem: Gürültü, s. 231). Her zaman gönüllerin güzel sanatlara medeni bir ihtiyaçları vardır (A. Ş. Hisar, Boğaziçi Mehtapları, s.40). Evet, Savcı yardımcısı benim (T.Buğra, Dönemeçte, s.20). Dede’yi bugün bizim için, o kadar derin değişiklikler arasından bir nevi çağdaş yapan şey de, onda hayatın bu trajik duygusunun mevlevî tevekkülü ile beraber yürümesidir (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi: İsmail Dede, s. 352) vb.
  2. (en)Predicate noun.
  3. (fr)Predicat

yüklem birliği

  1. Yüklem öbeği.
  2. (Derleme.. yüklem öbeği, yüklem grubu) Yüklemle birlikte kullanılan sözcük veya tamlamalar: Bu ev, Ihlamur'a giden birbirine paralel dik yokuşlardan birinin hemen tepesindedir; Yalı, gezmekle, seyretmekle doyulmaz bir güzellikteydi vb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yüklem adıyüklem birliğiyüklem değişkeniyüklem değişmeziyüklem kapanışıyüklemyüklem olarakyüklem oluşturan isimyüklem oluşturan sıfatyüklem simgeleryükleyükle ve açyükle yürümeyükyük kütle oranıyük akımıyük aktarım dedektörleri, CTDyük aktarımıöbeköbek çözmeköbek etkeniöbek kopyalamaöbek niteligiöb çizelgesiöb eğrisiöbakteriyel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın