oluştur ne demek?

  1. (en)Occurrence.

oluşturan

  1. (en)Constituent, constitutive, creative.

oluşturan jim horne

  1. (en)By jim horne

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oluşturanoluşturan jim horneoluşturan parçalardan her birioluşturana göreoluşturmaoluşturma ısteğioluşturma işığıoluşturma sayfasıoluşturma tarihioluşturmadan sonraoluşoluş derecesioluş fiilioluşmaoluşma dönemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın