yüklem oluşturan isim ne demek?

 1. (en)Predicate noun.

predicate

 1. Doğrulamak, teyit etmek
 2. Belirtmek, ifade etmek
 3. Dayanmak
 4. Göstermek
 5. Beyan etmek, dayandırmak

yüklem oluşturan sıfat

 1. (en)Predicate adjective.

yüklem

 1. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul.
 2. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.
 3. Eylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adı: Her iş ona kolay geliyor; Ali İstanbul'a gidecekmiş; Her gün burada mısınız? Hasta değilsiniz ya; Bu sınıfın en çalışkan öğrencisi Ahmet mi? vb.
 4. (en)Predicate.
 5. (fr)Prédicat, attribut

oluşturan

 1. (en)Constituent, constitutive, creative.

isim

 1. Ad.
 2. Kişi, insan
 3. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ad.
 4. Bk. ad
 5. (en)Noun.
 6. (en)Name.
 7. (en)Title.
 8. (en)Denomination.
 9. (en)Substantive.
 10. (en)Appellation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yüklem oluşturan sıfatyüklemyüklem adıyüklem birliğiyüklem değişkeniyüklem değişmeziyüklem kapanışıyüklem olarakyüklem öbeğiyüklem simgeleryükleyükle ve açyükle yürümeyükyük kütle oranıyük akımıyük aktarım dedektörleri, CTDyük aktarımıoluşturanoluşturan jim horneoluşturan parçalardan her birioluşturana göreoluştur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın