yüklem simgeler ne demek?

 1. (en)Predicate symbols.
 2. (fr)Symbole de predikat

predicate

 1. Doğrulamak, teyit etmek
 2. Belirtmek, ifade etmek
 3. Dayanmak
 4. Göstermek
 5. Beyan etmek, dayandırmak

yüklem simgesi

 1. Olağan yorumda değer alanı bir sözeden dilin n-li yüklemlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni: (…) || Anl. dizimsel yüklem değişkeni.
 2. (en)Predicate symbol, predicate variable.
 3. (fr)Variable de prédicat

yüklem

 1. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul.
 2. Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.
 3. Eylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adı: Her iş ona kolay geliyor; Ali İstanbul'a gidecekmiş; Her gün burada mısınız? Hasta değilsiniz ya; Bu sınıfın en çalışkan öğrencisi Ahmet mi? vb.
 4. (en)Predicate.
 5. (fr)Prédicat, attribut

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yüklem simgesiyüklemyüklem adıyüklem birliğiyüklem değişkeniyüklem değişmeziyüklem kapanışıyüklem olarakyüklem oluşturan isimyüklem oluşturan sıfatyüklem öbeğiyükleyükle ve açyükle yürümeyükyük kütle oranıyük akımıyük aktarım dedektörleri, CTDyük aktarımısimgeleri gizlesimgeleri yerleştirirsimgelerin şimdiki listesisimgeleriyerleştirsimgelerle ifade etmesimgelerle ifade etmeksimgelesimgelemsimgelemesimgelemeksimgelememeksimgesimge adısimge başlığısimge boyutusimge çubuğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın