öbek ne demek?

 1. Küme

  Bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde bir hasır iskemleye otururdu.

  F. R. Atay
 2. Genel olarak yaş, yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren dizgelere ilişkin yıldızlar kümesi.
 3. Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü.
 4. Her öğenin tersini ve öteki öğelerle birleşkesini kapsayan aynı yapıdaki öğeler topluluğu.
 5. (en)Aggregate.
 6. (en)Block.
 7. (en)Tuft.
 8. (en)Group.
 9. (en)Mass.
 10. (en)Heap.
 11. (en)Pile.
 12. (en)Block, group.
 13. (en)Clump.
 14. (en)Mound.
 15. (al)Gruppe
 16. (fr)Groupe

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

öbek çözmek

 1. (en)Unblock.

öbek etkeni

 1. (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, bir değişkenler öbeğinde ortak olan etken.
 2. (en)Group factor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öbek çözmeköbek etkeniöbek kopyalamaöbek niteligiöbek numarasıöbek öbeköbek sayısıöbek seçimiöbek silmeöbek soyutlayıcısıöb çizelgesiöb eğrisiöbakteriyel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın