ulu ağacın gürültüsü dal ile, mutlu evin yakışığı döl ile ne demek?

 1. Bir ağacın dal budak salarak gürleşmesi gibi bir ailenin mutluluğu da yetiştirdiği çocuklarla pekişir, gürleşir.

ulu

 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
 2. Çok büyük olan (somut şey).
 3. Saygın
 4. Zengin
 5. Çok yüce
 6. (en)Great.
 7. (en)Grand.
 8. (en)Almighty.
 9. (en)Noble.
 10. (en)Paramount.

ulu orta

 1. Bir şeyin aslını bilmeden, düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa

gürültü

 1. Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
 2. Birçok kişinin karıştığı kavga, karışıklık veya tartışma.
 3. Ses sinyalinin kalitesinde belirleyici olan tıslama, cızırtı ve uğultu gibi istenmeyen seslerin tümü.
 4. Yükselteç çıktısında gözlenen ve imlem girdisinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan, asalak birleşenlerin yükseltilmesinden ileri gelen uyumsuz sesler.
 5. Yükselteç çıktısında gözlenen ve imlem girdisinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan, asalak birleşenlerin yükseltilmesinden ileri gelen uyumsuz sesler.
 6. Görüntü veya ses sinyalini etkileyebilen ve sinyal tarafından taşınan bilgiyi bozabilen girişim.
 7. Bk. ses etkileri
 8. Analit sinyalinin gözlenmesine bozucu etki yapan herhangi bir sinyal.
 9. (en)Noise.
 10. (en)Sound.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uluulu ortaulu sözü dinlemeyen, uluyakalıruluadulualpuluantuluataulubaşulubayulubekulaulaanbaatarulaçulaç deyimiulaç veya bağ fiilağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın