ulaç ne demek?

  1. Zarf-fiil.
  2. Belirteç olarak kullanılan eylemsi: Koşa koşa gitmek, gelip gitmek, gülerek gitmek, gelince görmek, giderken görmek, geldikçe konuşmak, geldiğinde konuşmak, görmeden gitmek, görmeksizin geçmek, görmeyeli değişmek vb.
  3. Bağlayan
  4. Bağlayıcı
  5. Sınır.
  6. (en)Gerund.
  7. (fr)Gérondif, converbe

ulaç deyimi

  1. Ulaç" görevinde olan deyim:... geldikten sonra, gelir gelmez gibi.

ulaç veya bağ fiil

  1. Kendi cümlesini arkadan gelen cümlenin fiiline çoğu zaman zarf niteliğinde olmak üzere bağlamaya yarıyan edip, ederek; ederken gibi fiil şekli. Ulaçların bir çoğu kendi mastarlarındaki anlamdan başka ve zamandan gayrı, ikinci bir fikir daha anlattıklarına göre birer kip sayılabilir: gelerek ( =gelmek suretiyle ), geldikçe ( = her gelişte ), gelince ( = geldiği anda, gelmesi ardınca ), geldiğinden ( -= gelmesinden ötürü )...
  2. (fr)Converbe

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ulaç deyimiulaç veya bağ fiilulaçhanulaçkanulaçlı birleşik eylemulaçlı birleşik zamanulaçlı ikilemeulaulaanbaatar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın