ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır ne demek?

 1. Büyüklerin verdiği her öğüt yaşadıkları veya tanık oldukları bir olaya dayanır, bir büyüğün kulak ardı ettiğimiz sözünün önemini, başımız derde girip sızlanmaya başladığımız zaman anlarız.

ulu

 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
 2. Çok büyük olan (somut şey).
 3. Saygın
 4. Zengin
 5. Çok yüce
 6. (en)Great.
 7. (en)Grand.
 8. (en)Almighty.
 9. (en)Noble.
 10. (en)Paramount.

ulu ağacın gürültüsü dal ile, mutlu evin yakışığı döl ile

 1. Bir ağacın dal budak salarak gürleşmesi gibi bir ailenin mutluluğu da yetiştirdiği çocuklarla pekişir, gürleşir.

söz

 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil
 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.
 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi
 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti.
 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.
 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte.
 7. (en)Wordy.
 8. (en)Word.
 9. (en)Saying.
 10. (en)Expression.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uluulu ağacın gürültüsü dal ile, mutlu evin yakışığı döl ileulu ortauluadulualpuluantuluataulubaşulubayulubekulaulaanbaatarulaçulaç deyimiulaç veya bağ fiilsözü açılmaksözü ağzına tıkamaksözü ağzında kalmaksözü ağzından almaksözü bağlamaksözü bitmezsözü çevirmeksözü çok uzatansözü dağıtmaksözü değiştirmeksözsöz açmaksöz akımısöz almaksöz altında kalmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın