mebahııışııı ilmiye ne demek?

 1. İlmi bahisler. (Osmanlıca'da yazılışı: mebah--ııış-ııı-- ilmiye)

ilmiye

 1. Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı.
 2. Din işleriyle uğraşanların mesleği.
 3. Osmanlılarda din, yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı.
 4. Bu gibi işleri yürütenlerin uğraşı.
 5. ilme ait, ilme mensup
 6. Fıkıh ve şeriat ilimleri, iman ve Kur'an hakikatları ve tahkiki iman dersleri ile iştigal eden zatların mensub oldukları yol. Alimlerin mesleği.
 7. (en)Ottoman hist.
 8. (en)The ulama (considered as a class).

ilmiye kıyafeti

 1. İlmiye mensublarının giyiniş tarzları. İlmiye kıyafeti; şalvar, cübbe ve sarıktı. Bununla birlikte ilmiye mensublarının kıyafetlerinde bazı değişiklikler de vardı. Orta derecedekiler cübbe ile sokağa çıktıkları halde üst tabakayı teşkil eden rical kısmı, lata yahut biniş giyerlerdi. Ayrıca ilmiyenin, "İlmiye" maddesinde yazılı, resmi günlere mahsus kıyafetleri de vardı. (O.T.D.S.)

ilmiye

 1. Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı.
 2. Din işleriyle uğraşanların mesleği.
 3. Osmanlılarda din, yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı.
 4. Bu gibi işleri yürütenlerin uğraşı.
 5. ilme ait, ilme mensup
 6. Fıkıh ve şeriat ilimleri, iman ve Kur'an hakikatları ve tahkiki iman dersleri ile iştigal eden zatların mensub oldukları yol. Alimlerin mesleği.
 7. (en)Ottoman hist.
 8. (en)The ulama (considered as a class).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilmiyeilmiye kıyafetiilmiye ricaliilmiye rütbeleriilmiilmi adabilmi ahbarilmi ahlakilmi ahvali cevvilmilm i ahcarilm i ahlakilm i arzilm i didan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın