tekemmüş ne demek?

 1. Acele etme.

acele

 1. Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi.
 2. Vakit geçirmeden, tez olarak
 3. Çabuk davranma, ivecenlik.
 4. Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik.
 5. (en)Hasty.
 6. (en)Urgent.
 7. (en)Hurried.
 8. (en)Hurry-up.
 9. (en)Early.
 10. (en)Flying.

tekemmü

 1. Mantar koparmak.

tekemmül

 1. Olgunlaşma, yetkinleşme.
 2. Olgunlaşmak. Kemale doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. S.)
 3. (en)Maturation.
 4. (en)Being perfected.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekemmütekemmültekemmül beratıtekemmül etmektekemmülü mebadı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın