soy ağacı ne demek?

  1. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayat ağacı, şecere.
  2. Bir bireyin soyunu, geçmişten bugüne kadar gösteren çizelge.
  3. (en)Pedigree.
  4. (en)Soya salçasi.
  5. (en)Soya.
  6. (en)Soya fasulyesı.
  7. (fr)Généalogie

soy ağacındaki yer

  1. (en)Branch.

soy asma, soyuna çeker

  1. Temiz soydan gelen kişi, her durumuyla soyluluğunu gösterir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soy ağacındaki yersoy asma, soyuna çekersoy beansoy bransoy exraction cakesoysoy exraction feedsoy floursoy flour by productsoy gazsoso amazed toso and soso asso as toağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın