sesin sönüm hızı ne demek?

 1. Sesin, zamanla dalga genliğindeki azalma hızı. Desibel ölçeğinde değerlendirilir.
 2. Sesin, zamanla dalga genliğindeki azalma hızı. Desibel ölçeğinde değerlendirilir.
 3. (en)Rate of decay of sound.
 4. (al)Schallabklingfaktor
 5. (fr)Taux de décroissance du son

sesin

 1. 1-başta olan 2- senin sesin, temsilci.

sesin alçalması

 1. (en)Cadence.

sönüm

 1. Bir salınım hareketinin genliğinin türlü dirençlerin etkisiyle küçülmesi, itfa.
 2. Bir borcun her yıl ödenen taksitlerle belli bir zaman sonunda ödenmiş olması, itfa.
 3. Ses kesildikten sonra, oluşan yankının yavaş yavaş kaybolması.
 4. Bir salınınım ya da dalga deviniminin genliğinin sürekli azalışı.
 5. Bir devinimin sürtünme gibi bir nedenle yavaşlaması.
 6. Bir çevrimdeki gücün ya da akım yitiğinin desibel olarak ölçüsü.
 7. Engelleyici bir ortamda, saçılma ya da emilme yoluyla ışınırlık yoğunluğunun düşmesi.
 8. Bk. zayıflama
 9. (en)Decay.
 10. (en)Extinction.

hz

 1. Hazreti. Yüce kabul edilen kutsal kimselere yüceltme anlamında kullanılan sıfat.
 2. (en)Hegira

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sesinsesin alçalmasısesin azalmasısesin gittikçe hafiflemesisesin iki telde birden çalınmasısesin kaybolmasısesin titremesisesin tizleşrnesisesin yavaşlamasısesin yerini yavaş yavaş sonraki sese bırakmasısesi absorbe edensesi açsesi ayarlamaksesi ayyuka çıkmaksesi azaltsönümsönüm ayrımısönüm bobinisönüm çarpanısönüm direncisönüm katsayısısönüm mıknatısısönüm miknatisisönüm oranısönüm sargısısönüksönük çeliksönük kalmaksönükleşmeksönükleşmemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın