sönüm çarpanı ne demek?

 1. Bir salınımın ya da bir dalganın genliğinin, erke yitiği yüzünden uğradığı sönümün ölçüsü olan değişmez sayı.
 2. Bir salınımın ya da bir dalganın genliğinin, erke yitiği yüzünden uğradığı sönümün ölçüsü olan değişmez sayı.
 3. (en)Damping factor.
 4. (al)Dämpfungszahl
 5. (fr)Facteur d'atténuation

sönüm

 1. Bir salınım hareketinin genliğinin türlü dirençlerin etkisiyle küçülmesi, itfa.
 2. Bir borcun her yıl ödenen taksitlerle belli bir zaman sonunda ödenmiş olması, itfa.
 3. Ses kesildikten sonra, oluşan yankının yavaş yavaş kaybolması.
 4. Bir salınınım ya da dalga deviniminin genliğinin sürekli azalışı.
 5. Bir devinimin sürtünme gibi bir nedenle yavaşlaması.
 6. Bir çevrimdeki gücün ya da akım yitiğinin desibel olarak ölçüsü.
 7. Engelleyici bir ortamda, saçılma ya da emilme yoluyla ışınırlık yoğunluğunun düşmesi.
 8. Bk. zayıflama
 9. (en)Decay.
 10. (en)Extinction.

sönüm ayrımı

 1. Süresi gelmiş borç senetlerini ödemek amacıyla ayrılmış yedek para.

çarpa

 1. Eşek, deve, koyun v.s. gibi dört ayaklı hayvanlar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sönümsönüm ayrımısönüm bobinisönüm direncisönüm katsayısısönüm mıknatısısönüm miknatisisönüm oranısönüm sargısısönüm sargisisönüksönük çeliksönük kalmaksönükleşmeksönükleşmemekçarpançarpan balığıçarpan balığıgillerçarpan katsayısıçarpan şeyçarpaçarpacakçarpak kıyıçarpalaçarp
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın