sesin yerini yavaş yavaş sonraki sese bırakması ne demek?

 1. (en)Fade out.

fade

 1. Kurumak, zayıflamak
 2. Kuvvetten düşürmek
 3. Soldurmak
 4. Gözden kaybolmak, unutulup gitmek
 5. Güçten düşmek
 6. Gevşemek
 7. Sıvışmak, kaçmak
 8. Açmak, karartmak
 9. Solmak, rengi atmak
 10. Rengi solmak

sesin

 1. 1-başta olan 2- senin sesin, temsilci.

sesin alçalması

 1. (en)Cadence.

yavaş

 1. Dikkat et, acele etme!
 2. Hızlı olmayan, çabuk karşıtı.
 3. Yumuşak huylu, yumuşak başlı.
 4. Alçak, hafif.
 5. Alçak, hafif bir biçimde
 6. Hızlı olmayarak.
 7. Ağırbaşlı; yumuşak huylu, sakin.
 8. Şefkatli, sevecen.
 9. (en)Slow.
 10. (en)Gingerly.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sesinsesin alçalmasısesin azalmasısesin gittikçe hafiflemesisesin iki telde birden çalınmasısesin kaybolmasısesin sönüm hızısesin titremesisesin tizleşrnesisesin yavaşlamasısesi absorbe edensesi açsesi ayarlamaksesi ayyuka çıkmaksesi azaltyerini alyerini alan kimseyerini alan şeyyerini alarakyerini almayerini almakyerini beğenmekyerini belirlemeyerini belirlemekyerini bırakmakyerin derinliklerinde kayalaşmışyerin dibiyerin dibine batmakyerin dibine sokmayerin dibine sokmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın