sesin titremesi ne demek?

 1. (en)Shake

shake

 1. Sarsmak, silkelemek, sarsılmak, silkmek
 2. Çırpmak, çalkalamak
 3. Üzmek
 4. Sallamak, sallanmak
 5. (shook, shaken)
 6. Metanetini bozmak
 7. Sarsıntı, sarsma
 8. Sallanmak, sarsılmak
 9. Titremek, titretmek
 10. Ihtizaz etmek, titreşim halinde olmak

sesin tizleşrnesi

 1. (en)Rise

sesin

 1. 1-başta olan 2- senin sesin, temsilci.

titreme

 1. Titremek işi
 2. Bk. ışıktitremesi.
 3. Sinema ya da almaç görüntülüğünde resmin sürekli olarak hafifçe kıpırdaması biçiminde ortaya çıkan durum
 4. Bk. kırpışma
 5. Bir filmin ya da mıknatıslı ses kuşağının seslendirme ya da okuma aygıtındaki geçişinde düzensizlikten dolayı sesin bozulması.
 6. İskelet kaslarının gözle görülür biçimde titremesi, tremor. Korku, hipokalsemi, hipomagnezemi, ateşli hastalıklar ve elektrolit dengesizliği gibi nedenlerden kaynaklanır.
 7. (en)Shaking.
 8. (en)Trembling.
 9. (en)The shivers.
 10. (en)Shivering.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sesin tizleşrnesisesinsesin alçalmasısesin azalmasısesin gittikçe hafiflemesisesin iki telde birden çalınmasısesin kaybolmasısesin sönüm hızısesin yavaşlamasısesin yerini yavaş yavaş sonraki sese bırakmasısesi absorbe edensesi açsesi ayarlamaksesi ayyuka çıkmaksesi azalttitremesini durdurmaktitremesiztitremetitreme desenititreme halindetitreme halindekititreme kalitesititremtitrem ayarıtitretitre etmetitre etmektitrektitrek alev
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın