sesin gittikçe hafiflemesi ne demek?

 1. (en)Diminuendo

diminuendo

 1. Müzik parçasının başında ">" işaretiyle gösterilen nota terimi.
 2. Sesi gittikçe azaltarak.
 3. (en)To render dim, obscure, or dark; to make less bright or distinct; to take away the luster of; to darken; to dull; to obscure; to eclipse.
 4. (en)To deprive of distinct vision; to hinder from seeing clearly, either by dazzling or clouding the eyes; to darken thesenses or understanding of.
 5. (en)To grow dim.
 6. (en)Bower; a dingle.
 7. (en)Silver coin of the United States, of the value of ten cents; the tenth of a dollar.
 8. (en)Measure in a single line, as length, breadth, height, thickness, or circumference; extension; measurement; us.
 9. (en)Gradually growing softer.
 10. (en)In music, a gradual decrease in volume.

sesin

 1. 1-başta olan 2- senin sesin, temsilci.

sesin alçalması

 1. (en)Cadence.

gittikçe

 1. Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
 2. (en)Increasingly.
 3. (en)Steadily.
 4. (en)More and more.

hafifleme

 1. Hafiflemek işi.
 2. (en)Alleviation.
 3. (en)Cooling off.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sesinsesin alçalmasısesin azalmasısesin iki telde birden çalınmasısesin kaybolmasısesin sönüm hızısesin titremesisesin tizleşrnesisesin yavaşlamasısesin yerini yavaş yavaş sonraki sese bırakmasısesi absorbe edensesi açsesi ayarlamaksesi ayyuka çıkmaksesi azaltgittikçegittikçe artmakgittikçe artmaktagittikçe azalarakgittikçe başarılı olmakgittikçe güçlenmekgittikçe incelengittikçe incelen şeygittikçe yükselen ahenkgittikçe zayıflamakgitti de geldigitti gider
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın