sayılar kümesi ne demek?

  1. Karmaşık veya gerçelsayılar kümesinin alt kümelerinden biri.
  2. (en)Set of numbers.
  3. (fr)Ensemble de nombres

sayılar bilimi

  1. (en)Numerics

sayılar ekseni

  1. Gerçel eksen.
  2. (en)Numerical axis.
  3. (fr)Droite numérique

kümesi

  1. (en)Heap, pile, mass, cluster, group, tuft, conglomerate, league, aggregate, aggregation, bank, clamp, cloud, clump, conglomeration, family, stack, congeries, division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayılar bilimisayılar eksenisayılarsayıların eşitliğisayıların yazıldığı kağıtsayılarla belirtmesayılarla ifade edilebilensayılabilirsayılabilir kompakt uzaysayılabilir kümesayılabilir sonsuzsayılabilir toplamsalsayılsayıl çarpımsayıl niceliksayıl ortam değiştiricilerikümesikümeskümes bahçesikümes bitikümes gibi binakümes hayvanıkümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilincikümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın