küme bağlaşması ne demek?

 1. Kümeölçümde karşılıklı çekim ikilileri sayısının olanaklı ikili sayısına bölünmesiyle elde edilen oransal ölçüm.
 2. (en)Group cohesion.

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

küme kevkebiyye

 1. Bk. yıldız kümesi

bağlaşma

 1. Bağlaşmak işi, ittifak.
 2. İki cümlenin "ve" ile birbirine bağlanması.
 3. (en)Alliance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kümeküme kevkebiyyeküme adıküme bilinciküme birliğiküme boyutuküme bölgelemesiküme bölümlemesiküme bulutküme bütünlüğükümkümahekümankümaşekümatbağlaşmabağlaşmakbağlaşıbağlaşıkbağlaşık bağıntıbağlaşık etkenlerbağlaşık ilişki
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın