sayılar ne demek?

  1. Varlıkların miktarını, tane olarak hesabını bildiren kelimeler.sayılar soyutsayıları bildirdiklerinde ve ad görevi yüklendiklerinde bağımsız olarak kullanılırlar: Kırk beş dokuza bölünür. İki kere iki dörttür. Üçe dördü eklersen yedi olur. Kalemlerden ikişer tane sana, ikişer tane kardeşine aldım. Birinci grup gitsin, ikinci grup gelsin. Üçler, yediler, kırklar vb. Sayı türleri, nesnelerin sayılış sırasını, parçalarını bildirme, bölük bölük gösterme gibi anlam inceliklerine sahiptirler: beşinci sınıf, ikişer kalem, iki-üç saat vb.

sayılar bilimi

  1. (en)Numerics

sayılar ekseni

  1. Gerçel eksen.
  2. (en)Numerical axis.
  3. (fr)Droite numérique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayılar bilimisayılar eksenisayılar kümesisayıların eşitliğisayıların yazıldığı kağıtsayılarla belirtmesayılarla ifade edilebilensayılabilirsayılabilir kompakt uzaysayılabilir kümesayılabilir sonsuzsayılabilir toplamsalsayılsayıl çarpımsayıl niceliksayıl ortam değiştiricileri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın