küme birliği ne demek?

  1. Bkz. toplumsal birlik.
  2. (en)Group unity.
  3. (fr)Unité de groupe

toplumsal birlik

  1. Bir toplumsal küme üyeleri arasında görülen eylem birliği.
  2. (en)Social unity-group unity.
  3. (fr)Unité sociale-unité de groupe

küme bilinci

  1. Kümedeki bireylerin bilinç durumlarının toplamı olmayıp, kümenin tümüne özgü olan bilinç.

küme bağlaşması

  1. Kümeölçümde karşılıklı çekim ikilileri sayısının olanaklı ikili sayısına bölünmesiyle elde edilen oransal ölçüm.
  2. (en)Group cohesion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

küme bilinciküme bağlaşmasıküme boyutuküme bölgelemesiküme bölümlemesikümeküme kevkebiyyeküme adıküme bulutküme bütünlüğükümkümahekümankümaşekümatbirliğini kaybetmiş askerbirliğe aitbirliğe dahil memleketbirliğe dahil olmayan memleketin muharrirleribirliğe girmemiş ülkenin yazarlarıbirliğe girmiş ülkebirlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklembirlbirlemebirlemekbirlenmebirlenmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın