sınar çözümlemesi ne demek?

 1. Bir ölçer ya da ölçeği oluşturan sınarların kendi aralarında ve tüm ölçme aracının verdiği toplam sayılla olan bağıntısını araştırma.
 2. (en)Item analysis.

sınar

 1. Bir ölçüm boyutu ya da konusuna ilişkin çeşitli konum ya da dizilleri dile getiren ve ölçme araçlarını oluşturan sözcük, tümce, anlatım, ayrıç ya da işlemlerden her biri.
 2. Çınar.
 3. (en)Item.

sınar seçimi

 1. Bir ölçeği oluşturmak üzere ölçüm boyutuna ilişkin olduğu saptanan çeşitli sınarlar arasında en uygun olanları yeğlemek üzere bir örnek evren ya da bir yargıçlar kümesinin değerlemelerine başvurarak ya da salt mantıksal çözümlemeler yoluyla yapılan ayıklama.
 2. (en)Item selection.

çözümleme

 1. Çözümlemek eylemi; bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
 2. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.
 3. (en)Analysis.
 4. (en)Analysis, settlement.
 5. (al)Zerlegung
 6. (fr)Analyse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınarsınar seçimisınaresınarlı değerleme ölçeğisınaatsınabsınaısınaı faidesınaı haklarsınSIsı birimlerisıabSIADHsıbaçözümlemeçözümleme kurallarıçözümleme romanıçözümleme ve bileştirmeçözümlemeciçözümleçözümleç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın