çözümleme ve bileştirme ne demek?

 1. Bir bütünün düşüncede ya da gerçekte kurucu parçalarına ayrılması ve bu parçalar kullanılarak bütünün yeniden kurulması.
 2. (en)Analysis and synthesis.
 3. (fr)Analyse et synthèse

çözümleme

 1. Çözümlemek eylemi; bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
 2. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.
 3. (en)Analysis.
 4. (en)Analysis, settlement.
 5. (al)Zerlegung
 6. (fr)Analyse

çözümleme kuralları

 1. Çözümleyici çizelgeyi kurmak üzere bileşik önermeleri bileşenlerine çözümleme biçimini belirleyen kurallar.Altalta yazma kuralları: (…)

ve

 1. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.
 2. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz
 3. (en)Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world.
 4. (en)The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA.
 5. (en)Ventilation Exchange is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages.
 6. (en)Visual Emissions.
 7. (en)Value engineering.
 8. (en)Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline.
 9. (en)Visual Emissions Source: US EPA.
 10. (en)Vector Equilibrium.

bileştirme

 1. Bileştirmek işi.
 2. Kimi kişilerde görülen ve bir duyu örgeniyle sağlanan algıları başka bir duyu örgeni ile sağlananlarla birleştirip kaynaştırma eğilimi. (Renkli işitmede olduğu gibi.)
 3. Çeşitli ses kuşaklarındaki seslerin tek bir kuşak üzerinde toplanması. TV
 4. Çeşitli ses oluklarından gelen seslerin tek bir çıkış için birleştirilmesi.
 5. Bir kaynaktan sağlanan resme başka bir kaynaktan sağlanan resmi katarak gerçekleştirilen ve örtülübileştirme ile elektronik örtülübileştirme olarak iki çeşidi bulunan özel etki. Sinem
 6. (en)Insertion, picture insertion, electronic-insertion, 2-.
 7. (en)Mixing, (ABD) dubbing.
 8. (al)Einsatzung, 2-
 9. (al)Tonmischung, Tonüberblendung, Mischung (der Tonbinder)
 10. (fr)Insertion, 2-

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çözümlemeçözümleme kurallarıçözümleme romanıçözümlemeciçözümlemekçözümlemeliçözümlemeli dengelemçözümlememekçözümleçözümleççözümçözüm bulma yeteneğiçözüm bulmakçözüm bulunurçözüm getirenveve bağlacıve benzerive benzeri gibive benzerlerive bu yüzdenve damgasıve dayve degil geçidive devamıvv 8 motoruv bantıv cetveliv dalgası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın