sınare ne demek?

 1. Demir iğ.

demir

 1. Bu elementten yapılmış
 2. Bazı nesnelerin demirden yapılmış parçası.
 3. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
 4. Güçlü, kuvvetli, sert
 5. Çapa (II).
 6. İnsan veya hayvan memesi.
 7. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
 8. Simgesi Fe , atom numarası 26, atom kütlesi 55,85 g, e.n. 1535
 9. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası 26, atom ağırlığı 55, 847, sembolü Fe olan bir metal element. Hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır.
 10. Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.

sınar

 1. Bir ölçüm boyutu ya da konusuna ilişkin çeşitli konum ya da dizilleri dile getiren ve ölçme araçlarını oluşturan sözcük, tümce, anlatım, ayrıç ya da işlemlerden her biri.
 2. Çınar.
 3. (en)Item.

sınar çözümlemesi

 1. Bir ölçer ya da ölçeği oluşturan sınarların kendi aralarında ve tüm ölçme aracının verdiği toplam sayılla olan bağıntısını araştırma.
 2. (en)Item analysis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sınarsınar çözümlemesisınar seçimisınarlı değerleme ölçeğisınaatsınabsınaısınaı faidesınaı haklarsınSIsı birimlerisıabSIADHsıba
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın