ek ne demek?

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.
 11. Metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm.
 12. (en)Supplement, appendix.
 13. (en)Additional.
 14. (en)Extra.
 15. (en)Supplemental.
 16. (en)Supplementary.
 17. (en)Further.
 18. (en)Addition.
 19. (en)Supplement.
 20. (en)Extension.
 21. (en)Annex.
 22. (en)Appendix.
 23. (en)Appendage.
 24. (en)Addendum.
 25. (en)Adjunct.
 26. (en)Appurtenance.
 27. (en)Formative.
 28. (en)Insertion.
 29. (en)Inset.
 30. (en)Postscript.
 31. (en)Schedule.
 32. (en)Supplementation.
 33. (en)Bye-.
 34. (en)Super-.
 35. (en)Accession.
 36. (en)Annexe.
 37. (en)Collateral.
 38. (en)Excess.
 39. (en)Inclusion.
 40. (en)Special.
 41. (en)Subsidiary.
 42. (en)Joint.
 43. (en)Patch.
 44. (en)Affix.
 45. (en)Attachment.
 46. (en)Coupling.
 47. (en)Joining.
 48. (en)Easement.
 49. (en)Tailpiece.
 50. (en)Fastening.
 51. (en)Patching.
 52. (en)Splice.
 53. (en)Bond.
 54. (en)Link.
 55. (en)Insert.
 56. (en)Enclosure.
 57. (en)Annexed.
 58. (en)Pull-out.
 59. (fr)Affixe

ek yeri

 1. İki film parçasının birbirine yapıştırıldığı bölüm.
 2. (en)Suture.
 3. (en)Join, splice, film splice.
 4. (al)Klebestelle
 5. (fr)Joint, collure

ek açıklama

 1. (en)Annotation.

ek açıklama ımi

 1. (en)Annotation mark

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ek açıklamaek açıklama ımiek açıklama metniek açıklama penceresiek açıklamalarek açıklamaya gitek ağırlıkek akisek artı değerek aşıee 6 banyoe 6 prosese ağe boat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın