eklamptik ne demek?

 1. (en)Eclamptic

eclamptic

 1. Eklamptik, ekslampsiye (hamile kadınlarda plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen bilinç kaybı rahatsızlığŸına) ait, ekslampsi ile ilgili, ekslampsiye özgü
 2. Eklamptik

eklamptojenik

 1. Eklampsiye neden olan.
 2. (en)Eclamptogenic.

eklampsi

 1. Gebelikbastı
 2. İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.
 3. Küçük boy köpek ırklarında doğum öncesi veya doğumdan sonra laktasyonun ilk 2-
 4. Haftasında, kanda kalsiyum seviyesinin düşmesine bağlı olarak biçimlenen, vücut sıcaklığının yükselmesi, hızlı nabız ve tetani semptomlarıyla seyreden hastalık, puerperal tetani.
 5. Kısraklarda tipik olmayan laktasyon tetanisi. Kan kalsiyum ve magnezyum seviyelerinin düşmesine bağlı olarak erken doğum sonrası veya sütten kesilme dönemlerinde; daha çok aşırı yorulma ve uzun süren nakiller sonucu biçimlenen akut seyirli, tedavi edilmezse 24 saatte ölüme neden olabilen metabolik bir hastalık.
 6. (en)Eclampsia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eklamptojenikeklampsieklampsizmeklekl ü şürb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın