sığ deprem ocağı ne demek?

 1. 60 km. ye inebilen derinliklerdeki deprem ocağı.
 2. (en)Shallow focus.
 3. (al)Flache Herdtiefe
 4. (fr)Hypocentre normal

sığ

 1. Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.)
 2. Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.
 3. (en)Shallow.
 4. (en)Shoaly.
 5. (en)Fordable.
 6. (en)Sandbank.
 7. (en)Shoal.

sığ bayır

 1. Kıta şevlerinde ve okyanus adaları çevrelerinde 200-800 metre derinliklerdeki deniz dipleri. (Sığ deniz bölgelerinin ışıksız 200-800 m. derinlikler arasındaki bölümü.)
 2. (en)Bathyal environment.
 3. (al)Bathyales Milieu
 4. (fr)Milieu bathyal

deprem

 1. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.
 2. Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntının, dışa ve çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki devinimi.
 3. (en)Earthquake.
 4. (en)Quake.
 5. (en)Shake.
 6. (en)Calamity.
 7. (en)Earth tremor.
 8. (fr)Tremblement de terre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığsığ bayırsığ deniz bölgelerisığ deniz ortamısığ kayalıksığ sargılısığ sertleşmesığ sertleşme çeliğisığ sertleşmişsığ sertleşmiş çelikSIsı birimlerisıabSIADHsıbadepremdeprem algıcıdeprem bilgisideprem bilimcideprem bilimideprem bölgesideprem çizimideprem çizisideprem dalgalarıdeprem dalgasıdeprecatedeprecateddeprecatingdeprecatinglydeprecation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın