sığ deniz ortamı ne demek?

 1. 100 kulaç derinliğe inebilen sığ deniz dibi ortamı.
 2. (en)Neritic environment.
 3. (al)Neritisches Milieu
 4. (fr)Milieu néritique

sığ deniz bölgeleri

 1. Tortul taşınması, iklim, ve yaşama koşulları bakımından karalara daha yakından bağlı olan bölgeler.

sığ

 1. Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.)
 2. Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.
 3. (en)Shallow.
 4. (en)Shoaly.
 5. (en)Fordable.
 6. (en)Sandbank.
 7. (en)Shoal.

deniz

 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
 2. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.
 3. Sınırsız genişlik, çokluk, yoğunluk.
 4. Aydaki düzlükler.
 5. Geniş alan.
 6. Yer kabuğunun çukur kesimlerini dolduran, bağlı olduğu anadenize göre daha az derin, karasal sahanlıkları daha yaygın ve karaların etkisine çokça açık tuzlu su alanları.
 7. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
 8. Büyük su kütlesi.
 9. Çok, bol.
 10. Derya.

ortam

 1. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
 2. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.
 3. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.
 4. Bir kuvvetin etkimesini ya da bir etikinin iletilmesini sağlayan özdeksel çevre.
 5. Kültürortamı. Az çok katı besin maddesi, jelatin vb. ile karışık herhangi bir sıvı olup doku ve hücreler için yetiştirme kültürü. Besi yeri.
 6. Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç, çevre, hava.
 7. Herhangi bir kuvveti ya da özdeği içinde bulunduran ve devinime olanak veren bir özdek ya da karışım.
 8. Vasat.
 9. (en)Ambient.
 10. (en)Atmospheric.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığ deniz bölgelerisığsığ bayırsığ deprem ocağısığ kayalıksığ sargılısığ sertleşmesığ sertleşme çeliğisığ sertleşmişsığ sertleşmiş çelikSIsı birimlerisıabSIADHsıbadenizdeniz adamıdeniz akıntılarıdeniz akıntısıdeniz alabalığıdeniz alasıdeniz alçalmasıdeniz algıdeniz altıdeniz altı alıcısıdenideniabledenialdenial of service dos attackdenial of the holocaust
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın